En aquest vídeo s’expliquen els diferents paràmetres d’emmagatzematge que ofreixen la majoria de càmeres: Repasem els diferents formats d’arxiu, i la seva mida i qualitat.