En aquest vídeo s’expliquen els diferents sistemes de medició de l’exposició que ofreixen la majoria de càmeres, i quins són els més recomanats per cada situació.